English
Albanian

Index
Hakkımızda
Amaçlarımız
Basın Açıklamaları
Faaliyetler
Iletişim


 
 

Arnavutluk Müslüman Forumu E-group


ARNAVUTLUK MÜSLÜMAN  FORUMU

Basın Açıklaması

28 Nisan 2008
 

Arnavutluk Müslüman Forum ve diğer sivil toplum kuruluşları Ben Blushi’nin ırkçılığından ve İslam karşıtlığından endişe duymaktadır 

Ben Blushi’nin “Të jetosh në ishull” (Ada’da Yaşamak) adlı romanının medya tarafından fazlaca önemsenmesi, Arnavutluk İslami dernekleri tarafından üzüntü ve kırgınlıkla karşılanmıştır. Kitabın tanıtımında ülkemizdeki dinler arası beraberliğe vurgu yapılmasına rağmen, kitabı okuduğumuzda, gizliden gizliye, bunun tam aksinin ifade edildiğini görmekteyiz. Kitabın neredeyse tamamında dinimize yönelik iftiralarda bulunulmuş ve bunun da ötesinde bütün Arnavutların sembol ve milli özellikleri dışlanmıştır.

İlk olarak, eser İslam hakkında aslı ve hakikati olmayan birçok şeyden bahsetmekte; böylece İslam hakkında kötü bir imaj oluşturmaktadır. Bu romanda, Müslümanların kutsal kitabı olan Kur’an-ı Kerim, yasak koyan bir kitap olarak nitelendirilmekte ve bizzat Muhammed tarafından yazıldığı, dolayısıyla ilahi vahiy olmadığı söylenmektedir. Kitap aynı zamanda dinimizdeki birçok olayı yanlış naklederek İslam hakkında önyargı oluşturmakta ve bunu imaj zedeleyici bir tarzda yapmaktadır.

İkinci olarak, eser imani ve dini sembolleri aşağılamakta ve Müslümanları büyük bir ahlaki eksiklikle itham etmektedir. Müellif İslam’ın sadece bazı uygulama ve ayinlerini değil, aynı zamanda hiç çekinmeden Hazreti Muhammed’in şahsiyetini de karalayıp, onu farklı terimlerle suçlamakta ve dalga geçmektedir. 

Bu romanda özellikle Arnavut Müslümanlar, Hıristiyanlara karşı nankörlükle, barbarlıkla, baskıcılıkla, haydutlukla, medeniyetsizlikle ve sahtekârlıkla suçlanıyor. Söz konusu roman, diğer kavim ve ırklar için de büyük ölçüde rahatsızlık vericidir.

Üçüncü olarak, eser Arnavut tarihini deforme etmektedir. Kitapta Arnavutların tarihi figürlerine, milli sembol ve değerlerine olumsuz bir perspektifle bakılmaktadır.

Bu eserin Arnavutlar arasında gayet olumsuz ve provokatif bir etki yaratacağı Arnavutluk Müslüman Dernekleri tarafından ifade edilmektedir. Müellif kitabında, bir Müslüman’ın en önemli fenomenlerinden olan din duygusunu bilerek ve kasten aşağılamaktadır.  Bu şekilde farklı din mensupları arasında kin ve nefret yaratmakta; Arnavutların en saf ve en ciddi  kültürel ve ruhi değerlerine, dinler arasındaki yaşayış beraberliğine saldırmaktadır.

Siyasetçi kimliği sebebiyle Ben Blushi’nin kitabı geniş kitleleri etkileyebilecek bir kitap olma özelliğine sahiptir. Bu da bize kitap hakkındaki ifade özgürlüğümüzü sonuna kadar kullanma hakkı vermektedir.

Ben Blushi, bölgenin iki önemli partisinden biri olan Sosyalist Parti’nin, önde gelen bir milletvekili olmasına ve seçmenleri arasında çok sayıda Müslüman da bulunmasına rağmen romanının oluşturacağı rahatsızlığa önem vermemiştir. Yine, kitaptaki bazı ifadeleri Arnavutluk anayasası ile de ters düşmüştür. Arnavutluk Anayasasında şu fıkralar yer almaktadır:

“Biz Arnavut milleti, gurur ve bilinçle, geçmişimizin ve geleceğimizin sorumluluğunu taşıyarak, Tanrı’ya iman ediyoruz…

Temel hak ve hürriyetleri garanti altına alacak adil, demokrat ve sosyal bir devlet kurma kararı verdik.

Toleransla ve dini beraberliğin yaşamını, insani vakar ve taahhüdüne sahip çıkarak, barış için, kültür ve kardeşlik dayanışma için,

Arnavutların asırlarca olan isteğiyle, onların şahsi kimliği ve beraberliği için…”

BÜTÜN BUNLARDAN SONRA BİZ ŞU KARARLARI ALDIK:

Biz bu beyanla Bay Blushi’ye ve onunla aynı görüşü paylaşanlara şunu hatırlatmak istiyoruz. Arnavutluk’ta da Arnavutların yaşadıkları diğer memleketlerde de, Arnavutların ekseriyeti İslam dinine mensuptur. Arnavutların İslam’ı kabul etmesi, uzun bir tarihi sürece dayanmaktadır. İslam bugün Arnavutlarda önemli bir yer işgal etmekten ziyade artık manevi ve milli değerler içinde yer almaktadır. İlk olarak, ne pahasına olursa olsun İslam’a karşı yapılan herhangi bir saldırı veya kötüleme aynı zamanda Arnavut milletine ve milli değerlerine karşı yapılan saldırı ve hakaret anlamına gelir.

Bizim asıl rahatsız olduğumuz husus, Ben Blushi’nin romanı ve bu tür yazıların, Arnavut tarihine karşı bolca cephane üretmesidir. Kosova’nın bağımsızlığının ilanı, Arnavutluğun NATO’ya girme süreci ve AB’ye katılımının söz konusu olması gibi büyük gelişmeler karşısında Arnavutlara karşı kullanılan son cephane şudur: Arnavutları kendi aralarında birbirlerine düşürmek. Böylece Arnavutluk’un birliğini bozarak kötü emellerine ulaşmak!

Bahsi geçen eser sebebiyle aşağılanmış olan bizler, bütün İslami vakıfları ve sivil toplum kuruluşlarını, Arnavutluk kamuoyunu ve aynı şekilde uluslararası kamuoyunu,  Arnavut milletini ve medyayı, kendi milli ve tarihi değerlerinden gurur duyan bütün insanları; Arnavutluk’taki bu tür tezat oluşturucu, kötüleyici, aşağılayıcı ve toplumun birliğini bozup ırkçılığa teşvik edici hadiselerden, İslam  ve yabancı düşmanlığından uzak durmaya davet ediyoruz.  

Bahsi geçen yazar siyasi çıkarları uğruna mücadele etmektedir. Bu yüzden siyasetçileri ve Arnavutluk parlamentosunda yer alan bütün milletvekillerini, ahlaki bir vecibe olarak, bu tür aşağılayıcı ve kötüleyici, insanların dıştan ve içten uyumunu bozmak isteyen kişilere karşı mesafeli durmaya çağırıyoruz.

Arnavutluk Müslüman Forum

Selvi Derneği

Geleceğin Gençliği Derneği

Ardhmeria Kültür Derneği

İşkodra İslami Yardım Derneği

Aydınlık Kültür Kulübü

Oaz Kültür Kulübü

Uluslararası İşbirliği Merkezi

Erasmus Eğitim Merkezi

İslam Avrupa İlişkileri Arnavut Konseyi
 

Index | Hakkımızda |Amaçlarımız |Basın |Açıklamaları |Faaliyetler |Iletişim

Forumi Musliman i Shqipërisë,
Rruga Llazi Miho, Pallati 5, Apartamenti 17, Kombinat, Tirana, Albania, Email: info@forumimusliman.org