English
Albanian

Index
Hakkımızda
Amaçlarımız
Basın Açıklamaları
Faaliyetler
Iletişim


 
 

Arnavutluk Müslüman Forumu E-group


ARNAVUTLUK MÜSLÜMAN  FORUMU

 

Basın Açıklaması

 

31.10.2006

 

Konu : Arnavutluk Müslüman Forumu Müslüman  öğrencilerin Durres Üniversitesi rektörü tarafından ayrımcılığa tabi  tutulduğunu açıklar.

Arnavutluk Müslüman Forumu büyük bir dikkat ve endişe  ile Durres’teki “Alfred Moisiu Üniversitesi” rektörü Agim Kukeli’nin  Müslüman öğrencilerin eğitime katılmasını kabul etmeyişini takip etti.

Gözlemlerimize göre rektör, Arnavutluk Cumhuriyetinin  Anayasasında özgürlükler hususunda garanti altına alınan hakları ağır  şekilde ihlal etmiştir ki, kutsal olarak kabul edilen kişisel eğitim hak  ve özgürlükleri de bunlar arasındadır. Rektörün ihlal ettiği haklar  Anayasanın şu maddeleri ile ilişkilendiriliyor:

Madde 24 2. Herkes dinini ve inançlarını serbest  olarak seçme ve değiştirme hürriyetine sahip olduğu gibi kişisel veya  toplu olarak kamusal veya özel hayatında mezhebinde,eğitimde ibadet veya  dini ritüellerinde serbesttir.

Madde 18 1. Herkes kanun önünde eşittir. 2. Hiç kimse  ırkı, dini,kavmi, politik,dini veya felsefi inançları, ekonomik durumu,  eğitimi, sosyal statüsü veya asaleti / soy silsilesi sebebiyle haksız  bir ayrımcılığa tabi tutulamaz.

Madde 57 1. Herkes eğitim hakkına sahiptir 4 Mesleki  Yüksekokul eğitimi ve üniversite eğitimi ancak kabiliyet şartına  bağlanabilir.

Yukarıdaki açıklamalar sonucunda Arnavutluk Müslüman  Forumu vurgular ki¸ Arnavutluk’taki eğitim sisteminin laikliği eğitimin  nasıl devam edeceğine yöneliktir ve hiç kimsenin laikliğin kişinin  eğitimi sırasında giyimi ve alışkanlıkları hakkında bir yol olduğu  şeklinde yorum yapma hakkı yoktur. Eğitim hakkı ve eğitime katılma /  devam etme bizim sistemimizin laik ve seküler standartlarındandır. Sonuç  olarak, eğitim enstitülerindeki öğrencilerimiz inançlarını özel veya  kamusal alanda kişisel veya toplu olarak gösterme hakkına sahiptir. Bu  sebeple Arnavutluk Cumhuriyetindeki hiçbir üniversitenin kuralları ve  uygulamaları Anayasamıza aykırı olamaz. Bundan dolayıdır ki o bizim  demokratik devletimizin kurucu belgesidir.

Arnavutluk Müslüman Forumu, Durres’in rektörünün  anayasayı ihlal eden davranışı sebebiyle onun eylemlerinin tümüyle cebre  dayalı olduğunu ilan eder. Aynı zamanda biz bu gibi sivil memurları  devlet enstitülerini Arnavutluk’taki Müslümanlara ve İslam’a karşı  ayrımcılıkta kullanmaları sebebiyle kınıyoruz. Bu tür ayrımcı  davranışların gelecekte tekrarlanmamasından emin olmak için biz  Arnavutluk hükümetine ve bizim cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz; Dini  uyumu ve toleransı korumak, ve sadece farklı dini topluluklar arasında  değil dinlerin devlet ile olan ilişkisinde de aracılık yapmak için  garantörümüz kimdir?

Arnavutluk Müslüman Forumu Durres Üniversitesinin  rektörünü okula sokmadığı öğrencileri hiçbir şart aramaksızın anayasal  hakları olan eğitime devama derhal kabul etmeye çağırır. Bu şekilde o,  onların (öğrencilerin) inandıkları ve hissetlikleri sebebiyle yaptığı  ayrımcılık yoluyla oluşan ciddi hatayı düzeltebilir

Arnavutluk Müslüman Forum
Tirana
 

 Editörler için not: Arnavutluk Müslüman Forumu, ırkçılığa, ayrımcılığa, İslam karşıtlığına karşı mücadeleyi amaçlayan, Arnavutluk sivil toplumunun parçası bir sivil toplum kuruluşudur. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen bizi  www.forumimusliman.org adresinde ziyaret ediniz


 

Index | Hakkımızda |Amaçlarımız |Basın |Açıklamaları |Faaliyetler |Iletişim

Forumi Musliman i Shqipërisë,
Rruga Llazi Miho, Pallati 5, Apartamenti 17, Kombinat, Tirana, Albania, Email: info@forumimusliman.org