English
Albanian

Index
Hakkımızda
Amaçlarımız
Basın Açıklamaları
Faaliyetler
Iletişim


 
 

Arnavutluk Müslüman Forumu E-group


ARNAVUTLUK MÜSLÜMAN  FORUMU

Basın Açıklaması

21 Haziran 2006
 

Konu : Arnavutluk Müslüman Forumu İsmail KADARE’nin ırkçılığından ve İslam karşıtlığından rahatsızdır
 

        Arnavutluk Müslüman Forumu, Mart 2006’dan bu yana, Arnavutların ulusal kimliği ve dinin bunda oynadığı rol hakkında İsmail KADARE’nin “Arnavutların Avrupalı Kimliği” makalesini, Recep QOSYA’nın ilmi cevaplarını ve  basınımızda yürütülen tartışmaları okumakta, izlemektedir.

         Arnavutluk Müslüman Forumu İsmail KADARE’nin yazısının Arnavut halkında sebep olduğu ırkçılığı ve nefreti körükleyen seslerden dolayı şaşırmış haldedir. Bay KADARE’nin yayımladığı Arnavutluk’un İslam Konferansına üyeliğine, Arnavutların İslami karakterine karşı ve Arnavutların İslam medeniyetine ait olmadıklarına dair saldırılar en şaşırtıcı olanlardır. Bu tür açıklamalar Balkanlarda yaşayan Müslümanları şaşırtmış ve rahatsız etmiş/ gücendirmiştir.

        KADARE’nin yazısında iddia ettiği, Arnavutların kültürel olarak sadece Avrupa medeniyetine ait oldukları veya sadece Hıristiyanlık’a ait oldukları  yönündeki  tek taraflı tutum çok rahatsız edicidir. KADARE’nin Arnavutlara karşı, ki onlar İslam medeniyetine de aittir, veya Asyalı ve Afrikalılar gibi diğer kıtaların halklarına ve kültürlerine karşı yönelttiği saldırılar Avrupa’da 3.Reich dönemi boyunca duyulan ırkçı saldırılara çok benzemektedir. Forum, KADARE’nin Arnavutları, Avrupa’nın kalbinde yaşayan –beyazlar- saf Avrupalılar olarak betimlemesini Nazilerin ırkçı nitelendirmelerine benzetmektedir. Onlar, Asyalılar, Afrikalılar ve Yahudiler gibi dünyanın diğer halklarına ikinci sınıf muamele ederken Almanların beyaz Ari  halk olarak diğerlerinin üzerinde olduğunu deklare ettiler. KADARE’nin makalesi de, o, Ari Katolik – Latin Arnavut edebiyatının Osmanlı yüzyıllarındaki Doğulu, Arap alfabeli Müslüman Arnavut edebiyatından üstün olduğunu iddia ettiğinde Nazilere benzetilebilir. Naziler de geçmişte böyle konuşuyor, onların müzikleri ve Ari Alman kültürü Yahudilerin, Asyalıların ve Afrikalılarınkinin üzerindeymiş gibi davranıyorlardı.

         Arnavutluk Müslüman Forumu, Bay KADARE’nin Osmanlı İmparatorluğunun  Arnavutları manen İslam düşüncesinin kölesi yaptığını iddia ettiği düşüncesini kabul edemez. Bilakis, biz inanıyoruz ki, Arnavutların büyük çoğunluğunun Müslümanlaşması onların Yunanlıların ve Sırpların asimilasyon tehditlerinin önünde bir millet olarak korunmalarının ana etkeni olmuştur.

Bay KADARE’nin İslam’a ve Osmanlı dönemi Arnavut edebiyatına yönelik saldırılarından ayrı olarak Kral Zogo’yu Müslüman karşıtı olarak resmetme teşebbüsü, bu saldırılar halkımızda  İslam karşıtı hiddetli bir nefret ekmeyi amaçladığı için, Forumu derinden üzmüştür. KADARE’nin yazısı iftiralar ile doludur. KADARE’nin Kral Zogu’nun Müslüman Arnavutların namazlarındaki secdeyi yasaklamayı denediği ve secde milli değerlere aykırı olduğu için Müslüman topluma ayakta namazı emrettiği iddiası onun en büyük teolojik yalanıdır.

KADARE’nin Balkanların büyük kısmında ve eski Yugoslavya’da bulunan Müslümanlara karşı  dahi yöneltilen İslam karşıtı fikirlerinin, Müslüman ve Arnavut karşıtı tezlerin elden ele dolaştığı onun arkadaşı Maks VELO’nun  21 Haziran 2006 tarihinde SHEKULLİ gazetesinde yayımlanan “Qoseizmi, ose teoria e urrejtjes” başlıklı makalesiyle görülmüştür.  Maks VELO o yazıda Makedonya ve Kosova’daki Arnavutlara onların İslami kimlikleri sebebiyle saldırdı. Diğerleri arasında o iddia ediyordu ki;

 “Biz Kosova ve Kosovalılar hakkında çok dikkatli olmak zorundayız. Eğer Kosova ve Arnavutluk’un birleşmesi için bir referandum yapılıyor olsa ben karşı oy kullanacağım. Kosovalılar hala ilkel insanlardır ve onlar bizim için  sonu gelmez problemlere sebep olacaklardır. Onları yalnız  bırakın,  kendilerini düzeltsinler”

Bay KADARE’nin, ki biz onun şiirlerini ve nesirlerini okullarda çocuklarımıza öğretiyoruz, ırkçı fikirlerinden etkilenen bu yazıların görülmesiyle, milletimize karşı nefret telkin eden bu adam sebebiyle Arnavutluk Müslüman Forumu cidden şaşırmış ve sarsılmıştır. Biz, Bay KADARE’nin, Maks VELO gibi bazı Arnavut nefret yayıcılarıyla, ki onlar Tirana’nın kültürel mirasına ve onun kurucusu Süleyman Bargjini Paşa’ya sadece bu paşa Müslüman olduğu için saldırırken, nasıl aynı  fikirde olduğunu anlamakta zorlanıyoruz.

İsmail KADARE’nin fikirleri insan hakları prensiplerine ve değerlerine karşı, Arnavut ve Müslüman karşıtı ırkçı  bir kampanyayı tahrik ettiği için Forum, tüm Arnavut aydınlarından kendilerini nefrete yönelik fikirlerden, ki KADERE’nin kendisi de milletimizin tarihten gelen en iyi değerlerini geliştirmeyi ve korumayı öğütler ve yazar, uzak durmalarını istirham eder.

Arnavutluk Müslüman Forumu Arnavutların kültürel ve dini kimliklerinin ülkemizin çok kültürlü tarihinde uzun bir yolculukla şekillendirilen bir unsur olduğuna inanır. Yine biz inanıyoruz ki milletimizin dini ve kültürel kimliğine karşı saldırı, bir Arnavut karşıtı saldırıdır.
 

Arnavutluk Müslüman Forumu
Tirana

 

 Editörler için Not:

Arnavutluk Müslüman Forumu, ırkçılık, ayrımcılık ve İslam karşıtlığı ile mücadeleyi amaçlayan, Arnavutluk Sivil Toplumunun bir parçası olan bir Sivil Toplum Kuruluşudur. Hakkımızda daha fazla bilgi sahibi olmak için lütfen, www.forumimusliman.org sayfasını ziyaret ediniz.

Index | Hakkımızda |Amaçlarımız |Basın |Açıklamaları |Faaliyetler |Iletişim

Forumi Musliman i Shqipërisë,
Rruga Llazi Miho, Pallati 5, Apartamenti 17, Kombinat, Tirana, Albania, Email: info@forumimusliman.org