English
Albanian

Index
Hakkımızda
Amaçlarımız
Basın Açıklamaları
Faaliyetler
Ayrımcılık Bildirimi

Iletişim

AMAÇLARIMIZ

            Arnavutluk Müslüman Forumu’nun amaçları şunlardır:

 • Arnavutluk Cumhuriyeti’nin  hakimiyet alanı dahilinde gelişen bir organizasyon olarak aydınları, iş adamlarını, ilahiyatçıları, İslam’ın ve mezheplerinin izleyicilerini bir araya getirmek.
 • İslam’ın ve onun karakteristik varlığının Arnavutluk ve çevresindeki dünyada bir barış ve müsamaha dini olarak gelişimine katkıda bulunmak
 • Evrensen İnsan Hakları Beyannamesi ve Arnavutluk Cumhuriyeti Anayasası çerçevesinde inanma ve inandığını uygulama hakkıyla birlikte İslam’ın imacını savunmak
 • Toplumumuzda ve diğer yerlerde inananlara karşı ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve ırkçılığın her türlü şekliyle mücadele etmek.
   
 • Arnavutluktaki Müslümanların dini, tarihi, kültürel ve politik imajını halk ve aydınlar arasındaki iletişim ile geliştirmek.
 • Onların etnik kökenleri her ne olursa olsun, Arnavutluk Cumhuriyeti’nin İslam ile ilgili vatandaşları arasında toplantılar düzenlemek.
 • Arnavutluk Cumhuriyeti’nin hakimiyet alanı içindeki İslam dini için çalışan bütün grup, enstitü, dernek ve organizasyonlar için bir iletişim merkezi olarak hizmet vermek
 • Arnavutluk’taki dini topluluklar ve ilahiyatçılar içindeki dayanışmayı ülke içindeki ve dışındaki bağış sahipleri tarafından verilen belge, bilgi ve sair materyal ile desteklemek.
 • Kendi medya araçlarına / kanallarına sahip olmak.
 • İslam ve diğer dinlerin Arnavutluk ile ilişkili farklı eğitimleri için bir eğitim merkezi olmak.
 • Amacı dini ve milli hassasiyetleri savunmak olan lobiler, Arnavutluk entelektüelleri ve politikacıları ile konferanslar, toplantılar ve seminerler  düzenlemek
 • Alanında uzman kişilerle dini ve dindışı alanlardaki bilimlerin öğretilmesi ve ülkeye yayılması için dersler düzenlemek
 • Arnavutluk’ta dine karşı saldırgan eğilimler taşıyanlara karşı görsel ve yazılı medyaya düzenli haberler sağlayarak halkla ilişkiler kampanyaları düzenlemek
 •  Ulusal ve bölgesel yönetimler tarafından dini toplulukların haklarının ve ekonomik ihtiyaçlarının sağlanmasını desteklemek.
 

Index | Hakkımızda |Amaçlarımız |Basın |Açıklamaları |Faaliyetler |Iletişim

Forumi Musliman i Shqipërisë,
Rruga Llazi Miho, Pallati 5, Apartamenti 17, Kombinat, Tirana, Albania, Email: info@forumimusliman.org