English
Albanian

Index
Hakkımızda
Amaçlarımız
Basın Açıklamaları
Faaliyetler
Iletişim


 
 

Arnavutluk Müslüman Forumu E-group


ARNAVUTLUK MÜSLÜMAN  FORUMU

 

BASIN AÇIKLAMASI

 

Arnavutluk Müslüman Forum Arnavutluk İstihbarat Servisi tarafından Müslümanlara uygulanan baskılar sebebiyle endişeleniyor

30 Ekim 2009

 

Cumhurbaşkanı Sayın Bamir Topi, Adalet Yüksek Konseyi,
Başbakan Sayın Sali Berisha,
AGİT Arnavutluk Başkanı Sayın Robert Bosch,
ABD Arnavutluk Elçisi Sayın John Withers’in dikkatlerine;

 

Arnavutluk Müslüman Forum, Müslüman dini lider Artan Kristo’nun 12 Ekim 2009’da terörizm suçlamasıyla tutuklanmasını yakından izledi.

Forum soruşturmanın delillerinden haberdar edildi ve davanın ayrıntılarını araştırıp Müslüman toplumdaki diğer gelişmeleri din bilginleri ile inceledikten sonra Artan Kristo tarafından aktif hale getirilen albselefet  ve udhezimidherita.com sitelerinde yayımlanan materyalin terörist saldırıları tahrik etmediği sonucuna vardı. Aksine, Kristo cihadın dini ilkelerini terörist eylemler için kullananları ağır bir şekilde eleştiriyordu.

Yukarıda temellendirildiği gibi Forum kanaatini şu şekilde açıklar:

1 -    Artan Kristo’nun konuşmasındaki bir kısım bölümler bizim yaşadığımız yer ve zaman açısından kabul edilebilir gibi değildir ki bu başka bir mekana ait ve ithal edilmiş bir dildir ve durduk yerde bu şüpheli müzakere konusu bize ait olamaz. Onun konuşmasında ütopik romantizmin unsurları görülebilir fakat Kristo’nun suçlandığı terörist saldırılara tahrik edici unsurlar yoktur.

2 –   Artan Kristo bu tarz bir dil kullanmış olsa bile biz, sadece düşüncelerini açıklaması sebebiyle, düşünce ve ifade hürriyetinin anayasa ve uluslararası insan hakları anlaşmalarıyla garanti altına alındığı özgür ve demokratik bir ülkede, garip ve fakat terörist eylemleri tahrik ettiği anlaşılamayan bu sözler sebebiyle tutuklanamayacağı kanaatindeyiz.

Forum avukat İlir Mandili’nin basında yer alan, Arnavutluk İstihbarat Servisinin Artan Kristo’yu inananları takip etmekle görevli  bir ajan olarak çalışması için baskı altına aldığı  yönündeki iddiası sebebiyle hayrete düştü. Buna eşit bir dehşet ise Kristo’nun telefonlarının bir mahkeme kararı olmaksızın yasadışı bir şekilde dinlenmiş olması ve bu materyalin savunma avukatları tarafından kullanılmasının reddedilmesidir.

Arnavutluk Müslüman Forum’un en büyük endişesi Arnavutluk’taki Müslüman toplumun istihbarat servisi tarafından psikolojik baskı ve haksız uygulamalarla baskı altında tutulmasının devam etmesidir ki bunlar Müslümanlara gözdağı vermeyi amaçlıyor gibi görünüyor.

Arnavutluk Müslüman Toplumu ve bizim ülkemizdeki diğer dini toplumlar komünist diktatörlük boyunca güvenlik servislerinin ajanlarının aralarına sızmaları yoluyla yaptıkları işleri derinden hissettiler. Arnavutluk Müslüman Toplumu içindeki durum nelerin olduğunun açık bir aynasıdır.

Biz, İlir Kulla’nın (onun gizli servis arka planıyla) zamanında baskı altındaydık. Müslüman dini liderler polis merkezlerine gönderilecek ve sıradan suçlularmış gibi parmak izleri alınacaktı.

Arnavutluk Müslüman Forum medyada Müslümanlar ve ülkemizdeki dini liderler aleyhine sık sık yer alan, Müslümanların ve İslam’ın imajını olumsuz etkileyen temelsiz ve abartılı suçlamalar sebebiyle de endişelidir.

Biz Arnavutluk devletinin Guantanamo’nun atmosferini yaşatmak isteyen katmanlarını, velev ki bu Amerika Birleşik Devletleri politikaları içinde var olsun, ifade etmekten üzgünüz.

 

Arnavutluk Müslüman Forum
Tirana

 

Index | Hakkımızda |Amaçlarımız |Basın |Açıklamaları |Faaliyetler |Iletişim

Forumi Musliman i Shqipërisë,
Rruga Llazi Miho, Pallati 5, Apartamenti 17, Kombinat, Tirana, Albania, Email: info@forumimusliman.org