English
Albanian

Index
Hakkımızda
Amaçlarımız
Basın Açıklamaları
Faaliyetler
Iletişim


 
 

Arnavutluk Müslüman Forumu E-group


Arnavutluk Müslüman Forumu

14.06.2005

Arnavutluk Müslüman Forumu Bay İlir KULA'ya Cevap Verdi

Arnavutluk Müslüman Forumu 14 Haziran 2005 tarihli basın raporuna istinaden aşağıdaki hususları açıklığa kavuşturur:

14 Haziran 2005 tarihli “Gazete Shqiptare” gazetesinin ekinde, organizasyonumuz, “Müslümanlar paralel bir organizasyon doğuruyor” başlığı ile anılarak, Arnavutluk Müslüman Forumu’nun Arnavutluk Müslüman Toplumu’na rakip olarak kurulduğu ima edilmiştir. Yine bu ekte Arnavutluk Müslüman Forumu’nun, Müslüman Toplumu’nun 2 numaralı kanunun 6.maddesindeki statüsünün değiştirilmesi çabalarının tekrarından sonra kurulduğu da ima edilmiştir.

Yukarıda ifade edilenler sebebiyle Arnavutluk Müslüman Forumu aşağıdaki hususları deklare eder.

1 – Arnavutluk Müslüman Forumu’nun kuruluşu için başvuru Arnavutluk Müslüman Toplumu’nun toplantısından bir süre önce, Mart 2005’te, Tiran Mahkemesi Hakimine arz edilmiştir.

2 – Arnavutluk Müslüman Forumu’nun kurulması için kurucu üyelerin aldığı karar Ocak 2005 tarihine uzanır.

3 – Arnavutluk Müslüman Forumu’nun kurucu üyeleri hiçbir zaman Arnavutluk Müslüman Toplumu’nun bir parçası ve onunla bir ilişkisi olmamış mühendisler, ekonomistler, hukukçular ve diğerlerinden oluşan Sünni ve Bektaşi Müslümanlardır.

4 – Arnavutluk Müslüman Forumu bir sivil toplum örgütüdür ve maksatları şunlardır:

a) Arnavutluk Müslümanlarının (Sünni, Bektaşi ve diğerleri) Arnavutluk’taki ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığı ile mücadele sırasındaki durumlarını iyileştirmek.

b) Arnavutluk Müslüman Forumu Arnavutluk’ta faaliyet gösteren Arnavutluk Müslüman Toplumu, Dünya Bektaşi Merkezi veya diğer İslami organizasyonlara, onların ilerleyişine ve dini pratiklerine rakip olmayı amaçlamaz.

c) Arnavutluk Müslüman Forumu kendini, Arnavutluk Cumhuriyetinin taraf olduğu, insan haklarını ve dini hakları koruma amaçlı tüm uluslararası sözleşmelerin oluşturduğu Sivil Toplumun bir parçası addeder.

Biz aşağıdaki açıklamayı Diyanet İşleri Devlet Komitesinin başkanı Bay İlir KULA’nın “Gazete Shqiptare” gazetesinde yayımlanan deklarasyonuna ilişkin olarak yapıyoruz.

a) Biz, Bay KULA’nın enstitüsünün yetkisi / nüfuzu altında zapt edilmiş bir dini organizasyon değiliz. Biz sivil toplum örgütüyüz ve hükümetle ve Bay KULA’nın dairesi ile ilişkili değiliz.

b) Biz, hükümet dışı ve kar amacı gütmeyen bir organizasyon olarak, Bay KULA’ya hatırlatmak isteriz ki, biz onun organizasyonumuza yönelttiği müdahale ve saldırıları yasadışı olarak görüyoruz.

c) Biz Arnavutluk enstitülerine Bay KULA tarafından sivil topluma ve bizim organizasyonumuza karşı yöneltilen haksız medya saldırılarını durdurmalarını tavsiye ediyoruz.

d) Biz Arnavutluk medyasına, “Arnavutluk Müslümanları bölünüyor” gibi ifadeleri kullanırken dikkatli davranmalarını tavsiye ediyoruz. Zira bu gibi şeyler gerçeğe uygun değildir.

Arnavutluk Müslüman Forumu
Tiran
 

Index | Hakkımızda |Amaçlarımız |Basın |Açıklamaları |Faaliyetler |Iletişim

Forumi Musliman i Shqipërisë,
Rruga Llazi Miho, Pallati 5, Apartamenti 17, Kombinat, Tirana, Albania, Email: info@forumimusliman.org