English
Albanian

Index
Hakkımızda
Amaçlarımız
Basın Açıklamaları
Faaliyetler
Iletişim


 
 

Arnavutluk Müslüman Forumu E-group


ARNAVUTLUK MÜSLÜMAN  FORUMU

 MEKTUP

 1 Kasım 2008

 

 Arnavutluk Müslüman Forum Başkan  Obama’yı tebrik eder

 

 Arnavutluk Müslüman Forum Amerika  Birleşik Devletlerindeki başkanlık seçimlerini ve Barack Obama’nın bu  seçimlerdeki zaferini yakından takip etti. Bu münasebetle, Arnavutluk  Müslüman Forum, Amerika Birleşik Devletlerinin Tiran’daki elçiliğine en  samimi tebriklerini sunar.

 Forum, elçiyi ve tüm Amerika  Birleşik Devletleri vatandaşlarını bu tarihi zafer için tebrik eder.  Afro- Amerikan Senator Barack Obama’nın Birleşik Devletlerin 44. başkanı  olarak seçilmesi bu milletin ve tüm insanlığın tarihinde büyük bir  sembolik başarıdır.

 Bay Obama’nın geldiği toplum gibi,  çok uzak geçmişte değil, aynı eziyet ve suiistimallerden Arnavutluk’taki  Müslümanlar da acı çekti ve dünya şu ana kadar buna tahammül etti. Forum  umuyor ki, seçilmiş başkan Obama ırkçılığa, dini baskıya ve ayrımcılığa  karşı nasıl savaşılacağını bilecektir ve bunu Birleşik Devletlerin  gelecekteki politikalarının küresel ajandasına çevirecektir.

 Forum umuyor ki, Obama yönetimi  altındaki Birleşik Devletler hükümeti Balkanlardaki Arnavut meselesini,  bağımsız Kosova’yı, desteklemeye devam edecek ve özellikle tüm nüfuzunu  Müslümanların tüm dünyada ve dahi Balkanlarda yüzleştiği ayrımcılığı  sonlandırmaya seferber edecektir. Arnavutluk örneğinde, Forum umar ki,  Bay Obama’nın hükümeti bizim ülkemizde fazlaca etkili olacak, öyle ki,  başörtüsü takan Müslüman bayanlar bu inançları sebebiyle sosyal  sistemden dışlanmayacak ve ayrımcılığa tabi tutulmayacaklardır. Aynı  zamanda Forum umar ki, Birleşik Devletlerin Tiran’daki elçiliği ve  Birleşik Devletler hükümeti Tiran’ın politik yapısına etki edecek, öyle  ki o, Arnavutluk Müslüman Toplumuna, Hıristiyan toplumların sahip olduğu  gibi  başkentte bir cami inşa etme hakkı verecektir

 Forum umar ki, Bay Obama’nın  başkanlığı altında Birleşik Devletler hükümeti tüm gücüyle Amerika’nın  dünyadaki imajını tamir etmek için çalışacak, bu yolla, Afganistan ve  Irak’ın işgali sebebiyle onun imajına verilen zararları sona  erdirecektir. Biz yine umuyoruz ki, seçilmiş başkan Obama Orta Doğu  barışı ve Filistin meselesinin çözümünde başarı sağlamak  için etkili  işler yapacaktır.

 Senatör Barack Obama’nın Birleşik  Devletler başkanı olarak seçilmesini tebrik ederken Arnavutluk Müslüman  Forum ümit eder ki, Amerika, Soğuk Savaş döneminde Arnavutların onu  gördüğü gibi, tüm dünyadaki insanların zihnindeki barış, demokrasi ve  insan hakları ülkesine geri dönecektir

Arnavutluk Müslüman Forum
Tirana
 

 Editörler için not: Arnavutluk Müslüman Forumu, ırkçılığa, ayrımcılığa, İslam karşıtlığına karşı mücadeleyi amaçlayan, Arnavutluk sivil toplumunun parçası bir sivil toplum kuruluşudur. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen bizi  www.forumimusliman.org adresinde ziyaret ediniz


 

Index | Hakkımızda |Amaçlarımız |Basın |Açıklamaları |Faaliyetler |Iletişim

Forumi Musliman i Shqipërisë,
Rruga Llazi Miho, Pallati 5, Apartamenti 17, Kombinat, Tirana, Albania, Email: info@forumimusliman.org