English
Albanian

Index
Hakkımızda
Amaçlarımız
Basın Açıklamaları
Faaliyetler
Iletişim


 
 

Arnavutluk Müslüman Forumu E-group


ARNAVUTLUK MÜSLÜMAN  FORUMU

 

BASIN AÇIKLAMASI

 

 17 Eylül 2006

 

                 Arnavutluk Müslüman Forumu, Arnavutluk Müslüman Toplumu’nun, Papa XVI. Benedict’in dinimiz İslam’ı ve onun peygamberi Muhammed’i (A.S.) olumsuz şekilde resmettiği en son konferansıyla ilgili deklarasyonunu destekler. Forum, Papa’nın tasvip edilemez konuşmasıyla oluşan üzüntüsünü İslam Ümmeti ile paylaşır. 

 Arnavutluk Müslüman Forumu, Papa XVI. Benedict’ten aktarılan, birkaç gün evvel söylenen sözlerinden; aynı ilahı ve kurucu peygamberi, İbrahim’i, paylaşan, dünyadaki tek tanrılı üç dinin, Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam, eşitliğini vurgulayan Papa II. John Paul’ün fikirlerinden büyük bir ideolojiik sapma yaratır göründüğünü üzüntüyle farkeder.

 Forum, Papa’dan Müslüman dünyaya karşı özür dilemesini istemeyi haklı bir talep olarak görür. Doğru zamanda olan bu özür, İslam ve Hıristiyanlık arasındaki diyalog ve işbirliğinin yükselmesine katkıda bulunacaktır.

 Arnavutluk Müslüman Forumu bu basın açıklaması ile ülkenin Yasama ve Yürütme erklerindeki kişilerine, Arnavutluk’un çoğunluğunu oluşturan Müslümanların maddi ve manevi ihtiyaçlarına karşı daha fazla sorumluluk göstermeleri gerektiğini de hatırlatır.     
 


 

Arnavutluk Müslüman Forum
Tirana

 

Editörler için Not:

Arnavutluk Müslüman Forumu, ırkçılık, ayrımcılık ve İslam karşıtlığı ile mücadeleyi amaçlayan, Arnavutluk Sivil Toplumunun bir parçası olan bir Sivil Toplum Kuruluşudur. Hakkımızda daha fazla bilgi sahibi olmak için lütfen, www.forumimusliman.org sayfasını ziyaret ediniz.


 

Index | Hakkımızda |Amaçlarımız |Basın |Açıklamaları |Faaliyetler |Iletişim

Forumi Musliman i Shqipërisë,
Rruga Llazi Miho, Pallati 5, Apartamenti 17, Kombinat, Tirana, Albania, Email: info@forumimusliman.org