English
Albanian

Index
Hakkımızda
Amaçlarımız
Basın Açıklamaları
Faaliyetler
Iletişim


 
 

Arnavutluk Müslüman Forumu E-group


ARNAVUTLUK MÜSLÜMAN  FORUMU

Basın Açıklaması

İşkodra
19 Mart 2006

Biz, İşkodra şehrinin halkı, yerel medyadan öğrendik ki, şehrimizin Belediye Meclisi gelecek toplantısında şehrin girişine Katolik azizesi Teresa Ana’nın bir heykelini yerleştirmeyi planlıyor. 

Biz biliyoruz ve mutabıkız ki, bu hayırsever şahsiyet, isminin bir çok meydana/parka, hastaneye ve Tiran havaalanına verilmesiyle ülkemizde yer aldı. Bu bayanın iyi bilinen hayırsever şahsiyetinden dolayı Tiran Üniversitesi yakınına yerleştirilen heykeline dahi itiraz etmemiştik. Ancak, bu Katolik şahsiyetin heykelinin dini atmosferin öyle sakin de olmayan İşkodra’ya yerleştirilmesi, endişeleniyoruz ki; şehrimizdeki dini tansiyonu arttıracaktır. Şehrimizde gerçekleşen son olaylar; Bushat’ta haçların yasadışı olarak yerleştirilmesi ve bunların sökülüp atılması, Beltoje’de diğer haçların yerleştirilmesi, kaledeki caminin kiliseye çevrilmesi yönündeki kararlı teşebbüsler, şehir yönetimindeki memurların uygun olmayan ayarlamaları gibi şeyler hesaba katılmalıdır ve biz inanıyoruz bunlar, İşkodra şehrine Teresa Ana’nın heykelinin yerleştirilmesinden sakınılmasını gerektiren şiddette olaylardır. 

İşkodra’nın Müslüman toplumu asli görevinin dini anlayış ve toleransa yardımı arttırmak olduğunu hisseder ki, bu bizim şehrimizin her zaman iftihar ettiği büyük bir değerdir. Ancak şehrimizin girişine Katolik azizenin bir heykelinin yerleştirilmesi planları bizim mirasçısı olduğumuz toleransa doğrudan bir tehdittir ve düşünüyoruz ki, açıkça bizim harmonimizi yok etmeye meyillidir. Bu sebepten dolayı ülkemizin vatandaşları acı çekebilir. 

Saygı, diğer dini topluluklar içindir ve bu, bizim bir arada varoluşumuz temeli üzerine bina edilmek ve sürdürülmek zorundadır. Bu sebeple biz inanıyoruz ki, bu heykelin bizim şehrimize yerleştirilmesine sebep saikler bunu onaylamak için yeterince inandırıcı değildir. Seküler bir şehrin girişinde Katolik bir azizenin heykelinin varlığı, ki orada dini topluluklar karışık olarak yaşamaktadırlar, İşkodra sakinleri arasındaki dinlerin bir arada varoluşuna dayanan harmoniyi tehlikeye atan açık bir teşebbüstür.

İşkodra Müslümanları her zaman diğer topluluklara saygı göstermeleri ile tanınırlar ve aynı şeyi –saygı görmeyi- talep ederler. Bu sebeplerle biz, bu Katolik azizenin heykelinin halka açık yerlere yerleştirilme teşebbüsünü, bizim bir arada varoluşa dayanan durumumuzu yok etmeyi amaçlayan ve bunu başarmayı hedefleyen bir sürecin yeni bir hamlesi olarak kabul etmekteyiz. Bizim kanaatimiz şudur: Bu gibi heykeller ait oldukları yere yerleştirilmek zorundadır ki, ait oldukları dini değerleri zenginleştirsinler. 

Neticeten; biz görevimizin, İşkodra Belediyesine ve özellikle onun başkanı Bay Artan HAXHİ’ye, Belediye Meclisine  ve İşkodra Valisine müracaat ederek, onların Müslüman halkı tahrik eden bu projeyi yeniden değerlendirmelerini talep etmek olduğuna inanıyoruz. Aynı zamanda onların bu soruna şehrimizdeki dini toleransa zarar vermeyecek bir çözüm bulmalarını da istiyoruz. Yine biz, İşkodra’daki dini toplulukların liderlerine istirham ederiz ki, bu problemin çözümünde doğrudan söz alsınlar ve böylelikle şehrimizin beğenilen harmonisine yeni bir takviye ve yardım oluşsun. 

Özellikle Belediye Meclisi üyelerinden, durumu hassas bu heykelin halka açık alanlara yerleştirilmesinin çok büyük mesuliyet gerektirmesi sebebiyle, bizim endişelerimizi  değerlendirmeye almalarını talep ediyoruz. 

Biz onlara hatırlatırız ki, onların Belediye Meclisindeki oylamaları, İşkodra halkının gözünde onların ciddiyetlerini, nezaketlerini ve mesuliyet duygularını ispatlayacak önemli bir açıklama olacaktır. Ve bu yol, şehrimizdeki dinler arası toleransı koruma amacının en iyi karşılığı olacaktır ki, biz her zaman bununla iftihar ederiz.

İşkodra İslami Yardım Derneği
Münevver Müslümanlar Derneği İşkodra Şubesi
Arnavutluk Müslüman Forumu İşkodra Şubesi
Bir Grup İşkodralı Vatandaş

 

Index | Hakkımızda |Amaçlarımız |Basın |Açıklamaları |Faaliyetler |Iletişim

Forumi Musliman i Shqipërisë,
Rruga Llazi Miho, Pallati 5, Apartamenti 17, Kombinat, Tirana, Albania, Email: info@forumimusliman.org