English
Albanian

Index
Hakkımızda
Amaçlarımız
Basın Açıklamaları
Faaliyetler
Ayrımcılık Bildirimi

Iletişim

HAKKIMIZDA

Bir sivil toplum örgütü olan Arnavutluk Müslüman Forumu,temel amacı İslam’ın imajını ve Müslümanları Arnavutluk içinde ve dışında savunmak olan bir grup entelektüel ve inanmış Müslüman tarafından Nisan 2005’te Tiran mahkemesi nezdinde kuruldu.

Arnavutluk Müslüman Forumu İslamfobi ve ırkçılıkla mücadelenin farkında olanları harekete geçirmek maksadıyla kurulan bağımsız, gönüllü bir organizasyondur. O Arnavutluk’ta dinsel ve ırksal ayrım çıkarmaya çalışanları ve İslamfobi ile ırki olayları izlemeyi amaçlar. Yine o Müslümanların ve Arnavutluk’ta yaşayan Türkler, Araplar, Endonezyalılar, Pakistanlılar ve diğerleri gibi toplulukların ki, sıklıkla medya ve hükümet tarafından suçlandılar, özelliklerine uygun lobi faaliyetleri hazırlamak ve yayınlamak çabasındadır.

Arnavutluk Müslüman Forumu Arnavutluk’ta organizasyonlar için yürürlükte olan 29.07.1994 tarih, 7580 Sayılı Kanunun 35 – 33 paragraflarına, 03.05.2001 tarih, 8781 Sayılı Kanuna, 07.05.2001 tarih, 8788 ve 07.05.2001 tarih, 8789 Sayılı Kanunları uygun olarak kurulmuştur.

Index | Hakkımızda |Amaçlarımız |Basın |Açıklamaları |Faaliyetler |Iletişim

Forumi Musliman i Shqipërisë,
Rruga Llazi Miho, Pallati 5, Apartamenti 17, Kombinat, Tirana, Albania, Email: info@forumimusliman.org