English
Albanian

Index
Hakkımızda
Amaçlarımız
Basın Açıklamaları
Faaliyetler
Iletişim


 
 

Arnavutluk Müslüman Forumu E-group


Arnavutluk Müslüman Forumu

12.01.2006

Konu   : İşkodra’daki haç olaylarına tepki

Arnavutluk Müslüman Forumu dünkü toplantısında Bushat Köyü yakınlarına yerleştirilen haçın yıkılışından sonra İşkodra’da oluşan gergin durumu inceledi. Forum bu eylemden dolayı üzüntülüdür ve inanır ki bu, inananların hislerine ve ülkemizdeki dinlerarası harmoniye yönelik bir tehdit ve provokasyondur.

Bu eylemi kınayıştan sonra Arnavutluk Müslüman Forumu son birkaç yıl içinde dini eserlerdeki haç şekillerinin, kuzeyden güneye, ülkenin tümüne yayıldığı gerçeğinin tehlikesini beyan eder. İbadethanelerin ve bazı topluluklar tarafından manastır /zaviye amacıyla kullanılan arazilerin/bölgelerin dışına dini eser ve nesnelerin yerleştirilmesi ülkemizin seküler yapısını zayıflattığı gibi bizim kültürel ve dini geleneklerimize de aykırıdır. Arnavutluk Katolik Kilisesi Yetkililerinin resmi beyanlarından anlaşılmıştır ki, Bushat yakınındaki haçlar İngiltere ve Fransa’dan gelen bazı yabancı misyonerler tarafından yerleştirilmiştir. Bunlar, bizim dinlerarası denge özelliğimize hassas olmayan yabancı papaz veya misyonerler tarafından getirilen garip uygulamaların uzun listesinden bazı örneklerdir.

İbadet yerlerinin dışındaki dini semboller ülkemizin sosyal bütünlüğünün olduğu  kadar bölgesel parçalanışı kehanetinin de Arnavutluk manzarasındaki işaretleridir.Kamuya ait yerlerde belirli bir dinin dini eserlerinin varlığı ki, bizim çok dinli toplumumuzdaki herkes tarafından içine / yanına girilebilir, topluluklar arasında kabuledilmez ve gereksiz bir rekabet yaratır ki bu Bushat yakınındaki haça karşı yapılan kötü şey gibi trajik olayları başlatabilir.

Arnavutluk Müslüman Forumu bu tür eylemlerin Müslümanlar ile Hıristiyanların hislerini asla dönülemez şekilde provoke etmenin işareti olduğunu ifade eder. Burinti Milli Parkı içindeki haçın yıkılması için devlet yetkilileri tarafından patlayıcıların kullanılmasından sonra bırakılan kötü etki unutulamaz. Forum, bu objeler yasadışı olarak inşa ediliyor olsalar bile haçların basitçe yasadışı olarak anlaşılacak yapılar olamayabileceğini hatırlatır. Onların kaldırılışı inananların ve onların hislerine azami saygı duyanların dahil olduğu bir dialog ile gerçekleştirilebilirdi.

Arnavutluk Müslüman Forumu devlet yetkililerinden ve ülkemizdeki dini topluluklardan Arnavutluk’taki yabancı misyonerlerin tüm çalışmalarını kontrol altına almak için gerekli adımları atmalarını ve kamuya ait yerlerde dini arazilerin uzağındaki ilave yerleşimleri / ekleri engellemelerini istirham eder ki bunlar iyi niyetli dini maksatlarla yerleştirilebilir / inşa edilebilirler ancak sonucu istenmeyen sosyal ve politik durumlardır.

Arnavutluk Müslüman Forumu
Tiran
 

Index | Hakkımızda |Amaçlarımız |Basın |Açıklamaları |Faaliyetler |Iletişim

Forumi Musliman i Shqipërisë,
Rruga Llazi Miho, Pallati 5, Apartamenti 17, Kombinat, Tirana, Albania, Email: info@forumimusliman.org