English
Albanian

Index
Hakkımızda
Amaçlarımız
Basın Açıklamaları
Faaliyetler
Iletişim


 
 

Arnavutluk Müslüman Forumu E-group


ARNAVUTLUK MÜSLÜMAN FORUM

Basın Açıklaması

26/10/2005

Arnavutluk Müslüman Forum Medya ve diğer kaynaklar vasıtasıyla Tiran’daki Kültürel Eserler Enstitüsünün, Rozafa Kalesi üzerinde bulunan Sultan Fatih Camii’ni, bu yapının aslında St. Stefan Kilisesi isimli Sırp Ortodoks Kilisesi olduğu yönündeki iddialar doğrultusunda restore etmeyi planladığını haber almış bulunmaktadır. Enstitü bu proje için Tiran’daki Amerika Birleşik Devletleri elçiliğinden kaynak talep etti. Anılan Camiyi, Sırp ve Venedik Kilisesi olarak değerlendiren proje çalışmalarının durdurulmasını talep eden İşkodra Müftüsü gelişmelere tepki gösterdi. Art niyetli olarak ortaya konulan bu proje Kuzey Şehirleri’ndeki dini topluluklar arasında bir çatışma riskini taşıyor.

Zikredilen gelişmeler üzerine, Amerika Birleşik Devletleri elçisi Bayan Marcy Ries, İşkodra Müftüsü’nün olaya yaklaşımı nedeniyle projeye destek konusunu yeniden değerlendirecekleri sözünü verdi.

Arnavutluk Müslüman Forumu, Arnavutluk Müslümanlarının endişe ve hassasiyetlerine gösterdiği anlayışlı davranışını tebrik eder. Elçinin bu davranışı, dinler arası hoşgörünün korunması yönünde ortaya konulmuş olgun bir tavırdır.

Bu bakış açısıyla Arnavutluk Müslüman Forum, Amerikan elçiliğine ve UNESCO, UNDP, Kültür Gençlik Spor ve Turizm Bakanlığı gibi Arnavutluk’un kültürel mirasını koruma ve yenileme ile ilgilenen ve bu konuda yetkili olan diğer kurumlara, ülkedeki İslam mirasının korunması sırasında daha fazla dikkat, endişe ve alaka göstermeleri gerektiğini belirtmektedir. Son birkaç yıllık süreçte ülkemizde büyük sayıda Bizans, Yunan ve Arami kilise ve mahalleri restore edilirken Osmanlı eserinin muhafazası hususunda çok az şey yapıldı.

Arnavutluk kültürünün Korca’daki “İljaz Bey Mirahori” Camii; Elbasan’daki “Sultan” Camii; İşkodra’daki “Plumbi” Camii gibi çok önemli eserlerinin ve daha fazlasının neredeyse tamamının harap olmasının tek sebebi budur.

Ülkemizdeki kültürel eserlerin restorasyonuyla ilgili faaliyet gösteren kurumlar, Arnavut halkının büyük çoğunluğunca paylaşılan 500 yıllık mirası sıkça unutuyor. Dikkatlerin Osmanlı Dönemini atlayarak yanlış bir şekilde Osmanlı öncesine çevrilmesi, maalesef çok acı bir durumdur.

Özetle, Arnavutluk Müslüman Forum, anılan enstitülere sebep olacakları karışıklıktan sakınmaları için son derece hassas olmaları gerektiğini ve tek taraflı hareketlerin toplumu provoke edebileceğini hatırlatır.
 

Index | Hakkımızda |Amaçlarımız |Basın |Açıklamaları |Faaliyetler |Iletişim

Forumi Musliman i Shqipërisë,
Rruga Llazi Miho, Pallati 5, Apartamenti 17, Kombinat, Tirana, Albania, Email: info@forumimusliman.org