English
Albanian

Index
Hakkımızda
Amaçlarımız
Basın Açıklamaları
Faaliyetler
Iletişim


 
 

Arnavutluk Müslüman Forumu E-group


ARNAVUTLUK MÜSLÜMAN FORUM

Basın Açıklaması

24.09.2005

Arnavutluk Müslüman Forumu, Bay KULA’nın, Arnavutluk Müslümanlarının ve onların temsilcilerinin baskıları sonucunda olan şimdiki istifa çabalarını kınar.

Arnavut halkı İlir KULA’yı ve Sosyalist Parti’yi 3 Temmuz 2005’te oylarıyla cezalandırdığında, o işinden olmuştu.

Biz Arnavutluk halkının dikkatlerine sunmak isteriz ki, bu, İlir KULA’nın 1923 yılından bu yana bilinen en kritik anlarda Arnavutların büyük çoğunluğunun dini temsilcileri olan, Arnavutluk Müslüman Toplumu’nun içindekilere bölücü eylemleri ve anayasaya aykırı pek çirkin müdahalelerinin sonucudur.

Bütün bu yanlış şeylerin oluşundan sonra onun, seleflerinden (Bardhly FİCO, Halil LALAJ, Fahri SİNANİ gibi) açık farkı şu ki; İlir KULA hükümeti, kendisinin oluşturduğu zararları gidermeye çağırdı.

Bu şok edici olaylar Haziran 2005’te Arnavutluk Müslüman Toplumu’nun içinde oldu ki, tüm bunlar, İlir KULA’nın baskısıyla Sosyalist Parti’nin menfaatleri için enstitüsünün görevinden sapan Müslüman Toplumu’nun başkanı Bay Selim MUÇA’yı cesaretle şikayet eden Tiran’ın imamlarının KULA tarafından haydut ve terörist olarak anılmasının, bu iftira ve entrikaların, doğrudan sonucudur.

Onun Arnavutluk Müslüman Toplumu’nun işlerine ısrarlı müdahalesi bu enstitü ile birlikte devletin seküler yapısını da zedelemiş, Arnavutluk Anayasası tarafından garanti edilen ve dinsel harmoni ve dinsel enstitülerin korunması gibi bir görevi ve imajı olan Devlet Kültür Komitesinin de nüfuz alanını zayıflatmıştır.

Onun saldırılarının Arnavutluk Müslüman Toplumu Yönetim Kurulu’nun başkanı ve Tiran Müftüsü Bay MYFTARİ gibi son derece değerli ve adanmış üyelerine yönelmiş olması bir sürpriz değildi. Bu gösteriyor ki, saldırıya uğrayan insanlar İlir KULA’nın politik ilgilerine kişisel yardımda bulunmayı reddetmişlerdir.

Biz Başbakan BERİSHA’ya Devlet Kültür Komitesinin yeni başkanını atarken, Bay KULA’nın Arnavutluk Müslüman Toplumu’nu içine soktuğu derin krizleri aklında tutarak özel bir dikkat göstermesi ve aynı zamanda Arnavutluk Devleti yetkililerine, İlir KULA’nın Devlet Kültür Komitesi başkanı olduğu sürece yaptığı şüpheli işleri teftiş etmeye başlamaları gerektiğini belirtiriz.

Arnavutluk Müslüman Forumu
Tiran

 

Index | Hakkımızda |Amaçlarımız |Basın |Açıklamaları |Faaliyetler |Iletişim

Forumi Musliman i Shqipërisë,
Rruga Llazi Miho, Pallati 5, Apartamenti 17, Kombinat, Tirana, Albania, Email: info@forumimusliman.org