English
Albanian

Index
Hakkımızda
Amaçlarımız
Basın Açıklamaları
Faaliyetler
Iletişim


 
 

Arnavutluk Müslüman Forumu E-group


ARNAVUTLUK MÜSLÜMAN  FORUMU

M E K T U P

Arnavutluk Müslüman Forum Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatına Arnavutluk’taki İslamofobi ve ırkçılığa karşı mücadelede yardım için başvurur

3 Haziran 2008

Saygıdeğer Elçi Robert Bosch

AGİT Arnavutluk Misyon Şefi

 

Sayın Elçi,

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Başkanlığının Avrupa’daki şefi Miguel Angel Moratinos’un 10 Ekim 2007 tarihli Cordova Deklarasyonu ile AGİT Bakanlar Kurulu’nun olduğu kadar diğer konferansların da ilke kararları temelinde, ki organizasyonunuz Müslümanlara karşı hoşgörüsüzlük ve ayrımcılık hakkında endişelerini açıkça seslendirmişti, bu mektubu Arnavutluk’taki tansiyonu ve tartışmaları ateşleyen, yazılı ve elektronik medyadaki en son gelişmelerin bazılarını doğrudan sizin ve temsilcisi olduğunuz organizasyonun dikkatine sunmak için yazıyoruz.

Bildiğiniz gibi, Arnavutluk’un yazılı ve elektronik medyası geçtiğimiz haftalarda Sosyalist Parti’nin önemli üyelerinden Ben Blushi tarafından yazılan bir roman sebebiyle ateşlenen bir dizi tartışmanın içine girmişti. Roman “Adada Yaşam” ismindeydi. Piro Misha tarafından gözden geçirilen ve TOENA yayınevi tarafından basılan bu roman İslam’ı olduğu kadar Arnavut Müslümanların kimliğini de güçlü bir şekilde negatif renklerle resmediyordu. Bu romanda Arnavutluk Müslümanları, Asyalılar, genel olarak Müslümanlar, Türkler, Mısırlılar (Aşkali) Muhammed (as) peygamber ve İslam’ın ilkeleri karanlık manalarla hikaye ediliyordu. Müslümanlar zorba, ahlaksız, Hıristiyanlığa ihanet edenler olarak resmediliyor, onların dini aşağılayıcı kelimelerle tarif ediliyor ve sonuç olarak onların dini pratiklerini serbestçe yerine getirme hak ve özgürlükleri şiddetli bir şekilde kötüleniyordu. Romanda Türkler barbar ve zorba Asyalı suçlular olarak tanımlanıyor, Mısırlılar iğrenç bedeviler olarak gösteriliyordu. İslam ve Müslümanlar, ki Arnavutluk nüfusunun çoğunluğunu oluştururlar, bu yolla ülkemizdeki dini harmoninin altını kazma amacıyla hoş karşılanmayan unsurlar olarak kabul ediliyordu.

Abartılı medya reklamlarıyla birlikte pazarlanan bu romanı basılı medyada olduğu kadar elektronik medyada da yer alan birtakım yorumlar izliyordu ki bazı yorumcular İslam’ı Arnavutlara zorla benimsetilmiş bir din olarak tanımlıyor ve onları yeniden Hıristiyanlığa dönmeye, Batı Medeniyeti’nin bir parçası olmaya çağırıyorlardı. Bazıları daha da ileri gidip İslam’ın bizim Avrupa Birliğinin bir parçası olma çabalarımıza engel teşkil ettiğini iddia ediyorlardı.

Bizim forumumuz ifade ve sanat hürriyetine saygı göstermesine rağmen biz, bu özgürlük suiistimal edildiğinde Arnavutluk’taki dini harmoni ve toleransın geleceği hakkında endişeleniyoruz. Bizi daha da endişelendiren şey bir takım yüksek dereceli politikacıların ve medya patronlarının ülkemizde birlikte yaşamı ve dini harmoniyi desteklemek yerine bunun  tersini yaparak romanın içeriğini “ancak edebi bir eser” olarak doğrulamalarıdır.

Forumumuzun en büyük endişesi şu ki, birçok yorum yakın yıllarda Arnavutluk’ta yapıldı ve İslam Avrupa’nın zıddına giden ve bilinenin aksine Arnavutlara Türkler tarafından empoze edilen bir din olarak tanımlandı. Müslümanları, Türkiye’yi aşağılayan ve Arnavutları zorla İslam’a döndürülen Hıristiyanlar olarak tasvir eden yorumlar maalesef  geçmiş yıllardaki okul kitaplarında da yer buluyordu. Forumumuz toplumumuz içindeki bu saldırıların  Avrupa adına yapılıyor olmasından endişelidir. Biz, bizimki gibi demokratik bir toplumda Avrupa’nın ismi, ahlakı ve değerlerinin bu şekilde suiistimal edilmesinden derin bir endişe duymaktayız. Arnavutluk Müslümanları kendilerini tarihsel olarak Avrupa değerlerine ve ahlakına  inananlar olarak gösterirken bazı yorumcular ve politikacılar onları kendilerine yabancı hissettirmeyi deniyor ve Avrupa’yı sadece Hıristiyanları kabul eden bir içerikte tasvir ediyorlar.

Arnavutluk Müslümanları kendilerini Avrupalı, bizim ortak medeniyet mozaiğimizin büyük bir kültürel parçası  hissettiğinden ve AGİT de ırkçılık, İslamofobi ve yabancı düşmanlığı hususlarında bizim ile aynı endişeleri paylaştığından dolayı Arnavutluk Müslüman Forumu bu mektubu, ülkemizdeki İslamofobi ve ırkçılığa yönelik söylemleri yakından takip ederek aşağılama, ayrımcılık ve psikolojik suiistimallerin, ki halkın bir kısmı bu ülkenin Müslüman toplumuna karşı periyodik olarak yapar, önlenmesi için düzenli tavsiyelerde bulunan, temsilcisi olduğunuz AGİT’e ve de bizzat size  sunar.

Biz umuyoruz ki sizin organizasyonunuz, insan hak ve özgürlükleri ve her türlü ayrımcılığın önlenmesini yayma  çabalarınızın ışığında, yardımcı olacak ve bu ciddi endişelerimizle ilişkili tedbirleri almayı garanti edecektir.

Şimdiden Teşekkürler…

 

Fisnik KRUJA

Başkan
 

Index | Hakkımızda |Amaçlarımız |Basın |Açıklamaları |Faaliyetler |Iletişim

Forumi Musliman i Shqipërisë,
Rruga Llazi Miho, Pallati 5, Apartamenti 17, Kombinat, Tirana, Albania, Email: info@forumimusliman.org