English
Albanian

Index
Hakkımızda
Amaçlarımız
Basın Açıklamaları
Faaliyetler
Iletişim


 
 

Arnavutluk Müslüman Forumu E-group


Arnavutluk Müslüman Forumu

11/11/2005

Arnavutluk Başkan Alfred Mouisiu Müslümanları Aşağıladı

10.11.2005’te Arnavutluk yazılı ve elektronik basınında , Başkan Alfred Moisio’nun yapmış olduğu “Arnavutluk Kültüründe Karışmış İnançlar” başlıklı konuşmasını okuduk. Bu konuşmada Başkan diğer inançlar arasında Arnavutluk’taki İslam inancının asıl olmadığını, ülkeye Osmanlı Ordusu tarafından getirildiğini söyledi ve Arnavutluk’ta İslam inancının çağına göre eş zamanlı genişleyemediğini, oturmuş bir din olmadığını, ama düşünce yapısının Arnavutluk’a getirenlerin dillerinden ve dini edebiyatlarından miras olarak kaldığını ekledi. Başkan “Genelde Arnavutluk’taki İslam yüzeysel bir İslamdır. Eğer herhangi bir Arnavut’un kökenine inerseniz Hıristiyan kökleri ortaya çıkarırsınız.. Her müslüman Arnavutta 15 yüzyıllık Hıristiyanlık bulursunuz ve ülkemizde Müslüman bir nüfus çoğunluğunun olduğu doğru değildir. Ayrıca bu dinsel çağlı bakış açısıyla her Arnavut kökeninde Hristiyandır.” diye konuşmasına devam etti.Ayrıca Başkan ”Şunu diyebiliriz ki, Osmanlı askeri,politik ve dini faktörleri ortaya çıkana kadar ortalama her Arnavut için önemli olan dindar bir Hıristiyanlıktı.”

Arnavutluk Müslüman Forumu yukarıda alıntı yapılan sözleri ve Başkanın Arnavutluk’taki Müslüman Arnavutların Müslüman kimliğini aşağılayıcı olan bütün demecini enine boyuna ele almıştır. Arnavutluk”taki Müslümanların esasında Hıristiyan olduklarını iddia eden demeç Arnavutluk ve Balkanlardaki İslamdan nefret eden ve Bosna’daki gibi atalarından kalma dine dönüş isteyen entelektüel çevrenin propagandası sonucu oluşmuştur. Din değiştirenlerin mazeretleri kendi fikirlerince; Avrupa’nın, tam ortasında Müslüman bir toplum istememesidir. Ama bu hakaretler bir ülkenin başkanınca dile getirilirse bunlar topluluk üzerinde etki yapan resmi bir saldırının parçası konumuna gelir.

Arnavutluk Müslüman Forumu bazı insanların niçin Arnavutluk halkının karma inançlı hoşgörülü kültürünün üstüne tüm Arnavutların esasında Hıristiyan olduğunu ima ederek konuşmak istemelerini anlayamamaktadır. Başkanımıza soruyoruz: Eğer Arnavutluk’ta her Müslüman Hıristiyan olursa o zaman dini hoşgörüyü kim ortaya çıkaracak? Ortodoks Hıristiyan rejimine dönüşmüş olan komşu Balkan ülkelerinde bizim Müslüman çoğunluklu Arnavutluk’ta gördüğümüz kadar hoşgörü görülmemesi nasıl makul olabiliyor?

Başkanımız Arnavutluk’ta 1929-1930 yılları istisna olarak alışılmış olarak dine ilişkin resmi sicil olmadığını bildirirken, Arnavutluk’ta Müslüman çoğunluğun olmadığını neye dayandırıyor? Arnavutluk Müslüman Forumu, Başkanımızın yanlış bir bakış açısıyla ileri sürdüğü hususlar esnasında, onun, ülkesinde inançlı Hıristiyanlardan başka çok büyük sayıda inançlı Müslüman’ın da olduğunun ve Müslümanların İslam inancını gerçek kaynaklardan öğrendiklerinin – ki Kur’an her şeye kadir Allah tarafından Muhammed peygamber yoluyla insanlığa indirilmiş/ulaştırılmıştır, İsa Mesih’e Gospel’in indirilişi gibi- farkında olmadığını açıklar.

Arnavutluk’ta İslam, Sayın Başkan, bize Hıristiyanlık kadar yakın (ki o da İslama benzer, oturmuş bir din değil fakat Orta Doğu’dan gelir) ve her ikisi de bizim kimliğimizin ayrılmaz parçasıdır. Ayrıca İslam bizim ulusal kimliğimizi diğer dinlerden veya bize son birkaç yıldır kabullendirilmeye çalışılan yabancı idollerden daha iyi yansıtıyor. Şunu vurgulamak isteriz ki bizim erdemimizden dolayı Arnavutluk’un Başkanı ulusal birliğimizin sembolüdür. Bu nedenle ülke nüfusunun güzel bölümlerinin duygularını tamamen göz ardı ederek, aşağılayıcı tek taraflı görüşlerin evvela uluslararası forumlarda açıklamasına kimsenin izni yoktur. Bu sebeple Başkanımızın aşağılanmış ve incitilmiş Müslüman topluluktan özür dilemesinin onun için büyük bir şeref olacağını düşünmekteyiz.


 

Index | Hakkımızda |Amaçlarımız |Basın |Açıklamaları |Faaliyetler |Iletişim

Forumi Musliman i Shqipërisë,
Rruga Llazi Miho, Pallati 5, Apartamenti 17, Kombinat, Tirana, Albania, Email: info@forumimusliman.org