English
Albanian

Index
Hakkımızda
Amaçlarımız
Basın Açıklamaları
Faaliyetler
Iletişim


 
 

Arnavutluk Müslüman Forumu E-group


Arnavutluk Müslüman Forumu

19/12/2005

KONU : Arnavutluk Sosyalist Parti Yönetim Kurulu’nun son toplantısında ileri sürülen dinsel göndermelere tepki

18.12.2005 tarihinde Arnavutluk Sosyalist Parti Yönetim Kurulu bir toplantı düzenledi. Arnavutluk Müslüman Forumu bu toplantı esnasında, bu gibi toplantılardaki olağan gelişmeler dışında, Arnavutluk Sosyalist Parti’sini de kapsayan, bizim toplumumuzun hislerine ters, aşırı tartışmaları da not etti. Bu konuşmalar sırasında Arnavutluk Sosyalist Parti Başkanı ve Tirana Belediye Başkanı olan Edi RAMA, Arnavutluk’ta İslam ve diğer dinlerin nezdine çok önemli bir şahsiyet olan, Arnavutluk’un büyük müftüsü merhum Hacı Hafız Sabri Koçi ile alay etti. Eleştirel bir çağrışımla o, Arnavutluk’un şimdiki başbakanının “Sabri Koçi gibi konuştuğunu” beyan etti. Biz, Bay RAMA’ya ve onun partisinin halkla ilişkiler görevlilerine Sabri Koçi gibi değer verilen ulusal bir şahsiyete olumsuz benzetmelerde bulunmanın yersiz ve değersiz bir davranış olduğunu hatırlatmak isteriz. Bu durum, alay edilen kişi ölmüş bir şahsiyet olduğu için daha da kötüleşmektedir. Arnavutluk Müslüman Forumu Arnavutluk’taki politik konuşmalarda ileri sürülen yersiz söylemlerden ve bu söylemlerin toplumu ayırarak yapay bir kutuplaşmaya sebep olmasından endişe duymaktadır. Bu konuşmasında Bay RAMA, görevdeki başbakan tarafından yozlaşmalara karşı açılan savaşı “Hacı Kamil tarafından kafirlerle karşı açılan savaşa” benzetti. Biz kamuoyuna, Hacı Kamil’in savaşının ilk kurbanlarının Tiran’ın Hafız İbrahim DALLİU gibi vatansever imamlar ve diğerleri olduğunu hatırlatmak isteriz. Ayrıca dinsel temelli eleştiriler üzerinde ısrarla duran siyasi hasımların, ve bu tuzağa düzen kişilerin zarar verici bir eylem içinde olduklarını belirtiriz.

Netice itibariyle ırki müsamahasızlık ve dinsel söylemleri izleyen bir sivil toplum örgütü olan Arnavutluk Müslüman Forumu, Arnavutluk’un siyasi sınıfına ve özellikle Arnavutluk Sosyalist Parti’sine, siyasi rakiplerine saldırıda bulunurken gereksiz dini söylemlerden kaçınmaları hususunda yeterli dikkati göstermelerini tavsiye eder.


 

Index | Hakkımızda |Amaçlarımız |Basın |Açıklamaları |Faaliyetler |Iletişim

Forumi Musliman i Shqipërisë,
Rruga Llazi Miho, Pallati 5, Apartamenti 17, Kombinat, Tirana, Albania, Email: info@forumimusliman.org